Het is makkelijk om te weten waar we aan toe zijn, wanneer we samen willen gaan werken. Wat ik van jou verwacht en wat jij van mij kunt verwachten vind je hieronder in de Algemene Voorwaarden.

In het kort

In het kort kun jij van mij verwachten dat ik mijn best voor je doe. Dat je teksten krijgt waar je blij mee bent. Want ik ben pas tevreden als jij dat bent. Daarnaast mag je van mij verwachten dat ik lever binnen de afgesproken termijn.

Daar staat tegenover dat ik ervan uit mag gaan dat jij mij tijdig de informatie levert die ik nodig heb. Zodat deze deadline ook haalbaar is. Daarnaast verwacht ik van jou dat je eerlijk bent over de informatie die je geeft en dat je je aan de betalingstermijn houdt.

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact, elke offerte en elke overeenkomst tussen jou en mij. Uitzonderingen hierop zijn alleen geldig wanneer we dit nadrukkelijk, schriftelijk, overeengekomen zijn.

Offertes

 • Een offerte is altijd vrijblijvend en wordt per mail verzonden.
 • Een offerte is 21 dagen geldig. Na 21 dagen vervalt deze. Mocht je dan toch geïnteresseerd zijn, moet je een nieuwe offerte aanvragen.

De Overeenkomst

 • Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand.
 • Een overeenkomst beëindigen mag, maar hierop volgt wel altijd een factuur voor de werkzaamheden die al verricht zijn.
 • Ook ik kan een overeenkomst beëindigen, maar zal dit alleen doen wanneer ik geen andere optie zie. Bijvoorbeeld bij het niet nakomen van afspraken. Ook in dit geval krijg je een factuur voor de al gedane werkzaamheden.
 • Bij overmacht, als bijvoorbeeld ziekte, laat ik het jou altijd weten en zoeken we samen naar een passende oplossing.
 • Deadlines bepalen we in overleg. Ik doe mijn best deze te halen, maar dit kan alleen als jij daar ook je best voor doet.

De teksten

 • Om een goede tekst te kunnen schrijven, verdiep ik me in het onderwerp. Daarvoor heb ik alle medewerking en informatie nodig die ik vraag. Ik verwacht van jou dat jij mij die kunt geven en hieraan meewerkt. Informatie die jij mij geeft moet eerlijk en waarheidsgetrouw zijn, met het oog op een goed resultaat. Vertrouwelijke informatie wordt natuurlijk als zodanig behandeld.
 • Ik lever de teksten die je van mij vraagt. Ik ben pas tevreden als jij dat bent, maar ik kan geen resultaten beloven. Ik heb een leverplicht, geen resultaatplicht.
 • Ik lever de teksten in een word-bestand. Tenzij anders is overeengekomen.

Correcties

 • Wanneer ik een tekst geleverd heb, krijg je altijd de kans deze feedback te geven of om correcties aan te vragen. Dit kan tot 14 dagen na levering van de tekst.
 • Het is sowieso verstandig een tekst te controleren op feitelijke onjuistheden. Ondanks dat ik mijn best doe voor een goede tekst, kan het altijd gebeuren dat ik informatie anders begrijp dan dat jij het bedoeld had.
 • Worden correcties later dan 14 dagen na levering aangevraagd, dan ben ik niet verplicht deze door te voeren. Jouw betalingsplicht blijft dan wel bestaan.

Auteursrecht

 • Op alle teksten die ik voor je schrijf is het auteursrecht van toepassing. Mocht het nodig zijn beroep ik me hier op.
 • Pas wanneer het volledige factuurbedrag betaald is, heb jij het recht een tekst te publiceren. Dit publicatierecht is niet over te dragen aan derden.
 • Teksten van Kristel te Bokkel / Schrijft voor jou mogen niet worden doorverkocht.
 • Bij de wens de teksten te publiceren, ergens anders dan overeengekomen, moet altijd toestemming gevraagd worden. Hiervoor kan een extra bedrag in rekening gebracht worden.

Betaling

 • Een factuur wordt per mail verzonden en heeft een betalingstermijn van 30 dagen.
 • Is er na deze 30 dagen niet betaald, dan ben je mij ook de wettelijke rente verschuldigd, vanaf het moment van verzuim.
 • Mocht het nodig zijn om via een gerechtelijke weg de factuur te incasseren, ben je me ook deze kosten verschuldigd, plus de kosten zoals hierboven genoemd.

Aansprakelijkheid

 • Ik ben niet aansprakelijk voor schade die gemaakt wordt fouten, onvoldoende informatie of onjuistheden in de teksten geschreven door Kristel te Bokkel. Jij, als opdrachtgever, bent hier verantwoordelijk voor en dient een tekst hierop te controleren voordat deze gepubliceerd wordt.

Geschillen

Mocht er tijdens of na een opdracht een geschil optreden, dan los ik dit het liefst onderling op. Lukt dit niet, dan zullen we naar een bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland gaan, of naar een bevoegd rechter van het Arrondissement van jouw woonplaats.

× Kan ik je helpen?